HÌNH THỨC THANH TOÁN

Chuyển tiền, chuyển khoản, thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt tại văn phòng của chúng tôi

- Thanh toán 20% ngay sau khi ký hợp đồng

- Thanh toán 80% sau khi nhận được thông báo giao hàng của bên B

- Đồng thanh toán: Đồng Việt Nam

1. Phương thức thanh toán bằng tiền mặt

Trả tiền mua hàng trực tiếp tại CÔNG TY TNHH MTV TIN HỌC ĐIỆN TỬ HẢI HUY. Địa chỉ: số 573 Mê Linh, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

2. Phương thức chuyển khoản

Chuyển khoản qua tài khoản ngân hành của công ty:

CÔNG TY TNH MTV TIN HỌC ĐIỆN TỬ HẢI HUY

Số tài khoản: 0361000328049

Ngân hàng TMCP Vietcombank - Chi nhánh Vĩnh Phúc

Video Tiktok của chúng tôi