Rất may, Microsoft có một công cụ bên ngoài có thể được sử dụng để quét và tìm phần mềm độc hại trên hệ thống Windows của bạn: Microsoft Safety Scanner.

Tại sao lại sử dụng Safety Scanner mà không phải Microsoft Defender?
Microsoft Safety Scanner không phải là công cụ thay thế cho Microsoft Defender trong các trường hợp bình thường. Khi máy tính của bạn hoạt động bình thường và có thể quét được Defender thì bạn nên sử dụng công cụ này.

Nhưng nếu không thể sử dụng Microsoft Defender để quét các mối đe dọa, bạn có thể sử dụng công cụ Safety Scanner để thay thế. Công cụ này không cần cài đặt, vì vậy nó có thể hữu ích khi hệ thống Windows hoặc Defender của bạn đang gặp sự cố.

Cách quét Windows bằng Safety Scanner
Bạn có thể tải xuống công cụ Safety Scanner từ trang web của Microsoft. Cả hai phiên bản 32 bit và 64 bit đều có sẵn, vì vậy hãy đảm bảo bạn chọn đúng phiên bản cho hệ thống của mình.

Công cụ quét malware này là một ứng dụng portable, vì vậy nó không cần phải được cài đặt. Safety Scanner có thể được chạy từ desktop hoặc thư mục tải xuống. Nó thậm chí có thể được chạy từ một ổ di động.

1. Để bắt đầu, hãy nhấp đúp vào biểu tượng MSERT ở vị trí tải xuống của Safety Scanner để chạy ứng dụng.

2. Chấp nhận thỏa thuận cấp phép và nhấp vào Next. Màn hình sau đây chứa các tùy chọn quét có sẵn.

3. Bạn có thể chọn Quick Scan, Full Scan hoặc Customized Scan. Đây là các tùy chọn quét tương tự được tìm thấy trong Defender, từ Offline Scan.

4. Chọn quá trình quét mong muốn và nhấp vào Next. Nếu chọn Custom Scan, bạn cũng cần chọn thư mục bạn muốn quét.

5. Thời gian quét sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại quét và số lượng file được quét.

Bạn có thể xem nhật ký chi tiết về kết quả quét trong thư mục C:\Windows\debug\. Đường dẫn file sẽ khác nếu bạn cài đặt Windows ở bất kỳ vị trí mặc định nào khác. Tìm và mở file msert.log trong Notepad hoặc một trình soạn thảo văn bản tương tự.

Ngoài ra, nếu bạn muốn một cách nhanh chóng và dễ dàng để mở Notepad, hãy xem cách thêm tùy chọn "Open with Notepad" vào menu ngữ cảnh của Windows và giảm bớt một vài cú nhấp chuột.

Phải làm gì nếu Safety Scanner tìm thấy phần mềm độc hại?
Microsoft Safety Scanner không xóa phần mềm độc hại được tìm thấy, nhưng nó hiển thị cho bạn các file đáng ngờ và nơi bạn có thể tìm thấy chúng. Điều hướng đến vị trí file được hiển thị và xác định file nghi ngờ.

Sau đó, bạn có thể kiểm tra Microsoft Malware Protection Center để xem file có phải là phần mềm độc hại hay không. Và cách tốt nhất để gỡ bỏ nó khỏi máy tính của bạn theo cách thủ công.

Hạn chế của Microsoft Safety Scanner là gì?
Sau khi tải xuống, công cụ quét này chỉ có thể được sử dụng trong 10 ngày. Sau đó, nó sẽ cần được download lại. Điều này giúp ngăn các định nghĩa bảo mật mà công cụ bao gồm trở nên lỗi thời. Nó cũng giúp thúc đẩy khái niệm về thiết kế của Microsoft Safety Scanner với vai trò một công cụ để sử dụng không thường xuyên.

Như đã đề cập ở trên, công cụ sẽ không loại bỏ hoặc cách ly các mối đe dọa cho bạn. Bạn sẽ cần tìm (các) file bị nhiễm và tự xóa chúng.

Đôi khi, công cụ quét này có thể hiển thị mã lỗi, trước hoặc sau khi hoàn thành quá trình quét. Một số mã lỗi phổ biến nhất là:

0x80508019 - File hoặc ổ đích quét không tồn tại.
0x80508007 - Không có đủ bộ nhớ để hoàn tất quá trình.
0x80508024 - Cần quét toàn bộ.
0x80508001 - Không thể load công cụ quét.
Có một cách thay thế để quét phần mềm độc hại cực kỳ hữu ích nếu xảy ra sự cố với Defender hoặc trình quét phần mềm độc hại của bên thứ ba mà bạn đã chọn. Microsoft Safety Scanner không phải là sự thay thế vĩnh viễn cho các công cụ bảo mật khác của bạn, nhưng nó là một ứng dụng hữu ích cần biết.

Video Tiktok của chúng tôi